1. Oblicz stężenie wodoru w stanie równowagi reakcji:
CO(g) + H₂O <=> CO₂(g) + H₂(g)
skoro stała równowagi reakcji wynosi 9,6, a stężenia równowagowe pozostałych reagentów są równe:
[CO] = 0,015 mol/dm³
[H₂O] = 0,02 mol/dm³
[CO₂] = 0,032 mol/dm³

Dzięki :)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T22:10:31+01:00
Stała równowagi n jest iloczynem stężeń produktów podniesionych do potęg równych współczynnikom przez iloczyn stężeń substratów podniesionych do odpowiednich potęg. Współczynniki w reakcji są równe 1, więc u nas:
n = [CO2] [H2] / ([CO] [H2O]), skąd
[H2] = n [CO] [H2O] / [CO2]
[H2] = 9,6 * 0,015 * 0,02 / 0,032 = 0,09 mol/dm3

3 3 3