Pewna firma telekomunikacyjna proponuje abonentowi do wyboru dwa warianty opłat miesięcznych za
telefon.

I - za każdy impuls 20 groszy i jednocześnie brak opłaty stałej.
II - za każdy impuls 8 groszy i jednocześnie opłatę stałą w wysokości 12 zł.

a) Dla każdej z możliwości zapisz w postaci wzoru zależność między miesięczną opłatą za telefon a liczbą
wykorzystywanych w miesiącu impulsów.
b) Którą z możliwości należy wybrać, jeżeli zakładamy, że miesięcznie wykorzystuje się 120 impulsów?
c) Oblicz, przy jakiej liczbie impulsów wykorzystywanych w ciągu miesiąca wybór pomiędzy podanymi
wariantami nie ma znaczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T22:29:02+01:00
A) I- x*0.2 zl = k x-liczba impuslow k- rachunek
II- x*0.08zl + 12 zl = k x- j,w k =j.w

b) I- 120*0.2zl =24 zl
II - 120 * 0.08zl + 12zl =9.6zl + 12 zl = 21.6 zl
oplacalna jest oferta II
c) przy 100 impulsach
100*0.2= 20 zl
100*0.8 zl +12 zl = 8zl + 12 zl =20zl
1 1 1