Odpowiedzi

2010-05-02T17:57:16+02:00
Ewangelia wg św. Jana to księga Nowego Testamentu, ukazująca życie i działalność Jezusa z Nazaretu. Rożni się ona jednak zasadniczo od pozostałych trzech ewangelii, które nazywa się synoptycznymi. Rożnicę te wynikają zarówno z treści zawartej w tej księdze, jak i ze stylu, w jakim ta ewangelia jest napisana. Nie zawiera ona tzw. Ewangelii dzieciństwa, a rozpoczyna się pięknym poetyckim tekstem nazywanym Prologiem, ukazującym wydarzenie przyjście na świat Bożego Syna jako wcielenie odwiecznego Słowa - Logosu. Bardzo ciekawa częścią tej Ewangelii jest mowa arcykapłańska Jezusa, w której ukazuje On siebie jako chleb żywy, który zstąpił z nieba dla zbawienia świata. Tym samym wskazuje na znaczenie Eucharystii w życiu wierzących, albowiem kto ten chleb spożywa,będzie żył na wieki.
1 1 1