30% z 30% liczby 600 wynosi
a)540
b)54
C)108
D)270


wielokątem który ma więcej boków niż przekatnych jest:
a)trójkąt
b) pięciokąt
c
C)czwrąkąt
d)sześciokąt


rozwiązaniem równania :
3x(x-4)+12x=3
jest liczba:
a)0
b)1
c)2
d)-1


WAZNE!!! na teraz!!

3

Odpowiedzi

2010-03-23T22:27:39+01:00
2010-03-23T22:28:23+01:00
2010-03-23T22:28:27+01:00