Mam takie zadanie: napisz równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt, gdy:
a) l: y=2x-1 P=(4,-1)
b) l: x-2 P=(2,3)
c) l: y=5 P=(0,-3)

Punkt a) poszedł mi łatwo ale zastanawiam się nad b) oraz c) nie wiem jak podstawić, czy muszę to jakoś przekształcić prostą z punktu b i c aby obliczyć drugą równoległą i przechodzącą przez punkt P, da ktoś radę?

2

Odpowiedzi

2010-03-23T22:43:07+01:00
A) y=2x+b
-1=4×2+b
b=-9
y=2x-9
W podpunkcie b masz chyba błąd... czy tam nie prosta nie powinna być y=x-2?
c) y=5 P=(0,-3)
prosta y=5 jest to linia pionowa, równoległa do osi y. Aby przechodziła przez punkt C to y=yp, czyli prosta przechodzaca przez punkt P to y=-3
2010-03-23T22:43:53+01:00
Podpunkt b jest chyba źle przepisany, bo powinno być
y=x-2 P(2,3) inaczej się tego nie obliczy
i wychodzi
y=x+b
3=2+b
b=1
czyli y=x+1

c) y=5 P(0,-3) jest to prosta równoległa do osi x
Aby prosta była równoległa musi mieć to samo 'a' w tym przypadku nie masz 'a' ale wiesz że musi przechodzić przez -3 na y
dlatego równoległa to
y=-3