Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-28T21:34:13+01:00
Polska - przedmurzem chrześcijaństwa łączyło w sobie religię i politykę, treści doczesne i eschatologiczne, relikty średniowiecza z nowożytną doktryną czyli łączyła równowagę politycznom, jaka jest niezbędna na naszym kontynencie. Z jednej strony "antemurale" wiązało się z ideą ligi antytureckiej, choć Rzeczpospolita weszła do niej dopiero w ostatniej ćwierci XVII stulecia. I wówczas zresztą polskie przedmurze nie straciło w istocie swego defensywnego charakteru. Z drugiej zaś strony, dzięki pewnym elementom krucjatowym nawiązywało do ideologii czasów średniowiecza.
39 1 39