Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T23:29:12+01:00
1.Współczynnik tarcia opon o suchy beton wynosi 0,7, a o mokry 0,5. Oblicz najkrótszą drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością 100 km/h do chwili zatrzymania w obu przypadkach.

Dane:
µ₁=0,7
µ₂=0,5
v=100km/h = 100000/3600 m/s = 27,8 m/s
g=9,81 m/s²
Wzór na drogę hamowania najprościej wyprowadzić z porównania prędkości kinetycznej i pracy siły hamującej.
E = mv²/2
W = Fs, s=droga hamowania
Ale F = µN = µmg, µ=współczynnik tarcia, N=siła nacisku.

mv²/2 = µmgs
v² = 2µgs
s = v²/(2µg)

s₁ = 27,7² / (2*0,7*9,81) ≈ 56 m
s₂ = 27,7² / (2*0,7*9,81) ≈ 78 m = 7/5 * s₁
2 3 2