1. Omów przyczyny kryzysu gospodarczego w Europie Zachodniej w XIVw.
2. Wyjaśnij,dlaczego epidemia dżumy w połowie XIVw. rozprzestrzeniła się błyskawicznie na terenie niemal całej Europy.
3.Omów orzyczyny wybuchu tak zwanej wojny stuletniej i odpowiedz,jakie były jej konsekwencje dla Francji,a jakie dla Anglii.
4.Omów podobieństwa i różnice wstrząsów społecznych we Francji,Anglii i Włoszech w XIVw.

prosze pomóżcie,od tego zalezy moja ocena,prosze

1

Odpowiedzi

2010-03-24T09:29:17+01:00
1. Przyczyny kryzysu
- epidemia "czarnej śmierci", która pochłonęła 1/3 mieszkańców Europy
- bitwy stoczone w czasie wojny stuletniej
- klęski rycerstwa
- zahamowany został proces kolonizacji na prawie czynszowym
- zatrzymanie się handlu i rozwoju państw
- inne klęski spowodowane nieurodzajem

2. Epidemia dżumy rozprzestrzeniła się bardzo szybko na teren niemal całej Europy, gdyż lekarze nie traktowali tej choroby zbyt poważnie, myląc ją często z naturalną ospą. Ówczesne miasta europejskie nie dbały zbytnio o warunki higieniczne w jakich żyli ludzie. Problem też stanowiło opuźnienie w pochówkach zmarłych. Wierzono też, że zaraza może przenosić się przez powietrze, więc aby "zapobiegać" chorobie okazano ludzi i budynki mieszkalne ziołami, oraz zakazywano palenia odzieży i pościeli, która należała do chorych lub zmarłych na dżumę. Przyczyną była też nieskuteczność leków.

3. Przyczyny wojny stuleniej
- dążenie Francji do opanowania leżących na jej terytorium posiadłości dynastii Plantagentów
- spór o tron francuski
- chęć zagarnięcia Flandrii

Francja
lennik władzy francuskeij zdobył panowanie w Anglii
problemy spowodowsany śmiercią synów Filipa IV Pięknego


Anglia
angielski król odebrał Francji ich lenna
straciła wiele lenn w procesie jednoczenia ziem francuskich i w ich posiadaniu pozostały tylko tereny Akwitanii
zdobycie korony
6 4 6