Odpowiedzi

2010-03-23T23:40:12+01:00
Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (jest go aż 78,09% objętości!). Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotany oraz wielu ważnych związków organicznych (np. kwasy nukleinowe czy białka, które wchodzą przecież w skład każdego żywego organizmu).

Azot cząsteczkowy (N2) jest malo reaktywny. Jego zwiazki, jak np. NH3, czy HNO3 (mocny kwas), HNO2 (słaby kwas) mają bardzo rózne własciwosci.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T23:51:07+01:00
Właściwości azotu:
1. jest gazem,
2. bezbarwny,
3.bezwonny,
4. bez smaku,
5. trudno rozpuszczalny w wodzie,
6. nie podtrzymuje palenia,
7. w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny,
-8.po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami,
W przyrodzie azot występuje w postaci soli kwasów azotowego (V) i azotowego (III), - Azot w postaci białek roślinnych wykorzystywany jest następnie przez konsumentów, czyli pobierany przez zwierzęta roślinożerne. natomiast zwierzęta drapieżne pobierają go z białkami innych zwierząt -pobieranie nieorganicznych związków z podłoża -rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu
5 4 5