1. Hannach była w kinie z przyjaciółkami. Ubrana w żółtą sukienkę.
2.Ona dobrze się bawiła.
3.Cały czas tańczyła z koleżankami.
4.Poznała tam miłego kolegę.
5.Dobrze się z nim bawiła.
6.Napisała mu na ręce jej numer telefonu.
7.Później on do niej zadzwonił i zaprosił ją na kolację.
8.Ona wracała i padał deszcz.
9.Ona zmokła.
10.On zawiózł ją do domu.Proszę jeszcze na dziś ! :)) Tylko nie z translatora.
Zdania są proste.


nie rozwiązujcie zadania jutro ! :D

2

Odpowiedzi

2010-03-23T23:53:59+01:00
1. Hannah was in the cinema with friends. Dressed in a yellow dress.
2.She was playing well.
3.All the time she danced with her friends.
4.There she met a nice fellow.
5.Well with him amused.
6.She wrote to him on the hands of her phone number.
7.Later, he phoned her and invited her to dinner.
8.She returned and it was raining.
9.She drowned.
10.He drove her home.
2 5 2
2010-03-24T00:09:59+01:00
1. Hannach była w kinie z przyjaciółkami. Ubrana w żółtą sukienkę.
Hannach wasin the cinema with friends today. She has been worn yellow dress.

2.Ona dobrze się bawiła.
She enjoyed that very well.

3.Cały czas tańczyła z koleżankami.
All the time she was dancing with her friends.

4.Poznała tam miłego kolegę.
She met there nice friend.

5.Dobrze się z nim bawiła.
She enjoyed with him well.

6.Napisała mu na ręce jej numer telefonu.
She wrote her mobile number on his hand

7.Później on do niej zadzwonił i zaprosił ją na kolacje
later he called her and invited for diner.

8.Ona wracała i padał deszcz.
She was going back and was raining.

9.Ona zmokła.
She has got wet.

10.On zawiózł ją do domu.
He dropped her to home.