Na półce stoją dwa ostrosłupy o jednakowych, kwadratowych podstawach. Obwód każdej podstawy jest równy 36cm. Wysokość jednego z ostrosłupów jest 3 razy większa od wysokości drugiego ostrosłupa, a suma objętości obu brył jest równa 540cm sześciennych.Oblicz wysokość każdego ostrosłupa.

Proszę o wszystkie obliczenia. : )
Daje naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T09:07:40+01:00
36cm:4=9cm (ściana podstawy)
Obj.= 1/3 P.podstawy * Wysokość
P.podstawy=9cm * 9cm = 81cm²
wysokość=x
1/3 81cm² * x + 1/3 81cm² * 3x = 540cm /*3
81cm² *x + 81cm² *3x = 1620 cm
4x* 162cm²= 1620cm /:162
4x=10cm/ :4
x=2,5cm