Odpowiedzi

2010-03-24T17:13:39+01:00
Program sum;
uses crt;
var
a,b:integer;
begin
writeln ('podaj pierwsza liczbe');
readln(a);
writeln(podaj druga liczbe');
readln(b);
writeln('suma wynosi=',a+b);
readln
end.