Proszę o SZYBKĄ pomoc :)
1.Trzy kierunki wielkiej wędrówki Słowian w VI i VII wieku
2. Jakie trzy główne grupy słowian wyróżnia historiografia?
3.Zasięg terytorialny poszczególnych grup słowian
4.Po dwa przykłady plemion należących do każdej z grup

1

Odpowiedzi

2010-03-24T09:52:01+01:00


Ad.1 Kierunki wędrówek słowiańskich w VI--VII wieku (wg Z. Vána, Świat dawnych Słowian. Artia Interpress 1985)

Starożytni zauważali, że na północ od Dunaju istniało osadnictwo Słowian.O tych terenach i ich słowiańskich mieszkańcach pisali: Plemiona Antówi Sklawów są nawykłe do wolności, są bardzo liczni; mieszkają w nędznych chatach rozsiedleni z dala jedni od drugich; nie dadzą się ujarzmić na własnej ziemi. Żyjący w VI wieku Jordanes, opisując historię Gotów, notował, że poczynając od rzeki Wiskla rozsiadł się liczny naród Wenedów, głównie teraz nazywany Antami i Sklawinami. Zdawał więc sobie sprawę, że za Dunajem znajdowali się już osiadli Słowianie i od nich wychodziły dalsze wyprawy łupieżcze na południe.

Ad.4 * Słowian zachodnich - Serbołużyczan, Polaków, Kaszubów, Czechów, Słowaków
* Słowian wschodnich - Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Łemków
* Słowian południowych - Bośniaków, Bułgarów, Chorwatów, Czarnogórców, Macedończyków, Serbów, Słoweńców.


W przeszłości istniały również grupy:

* Słowian dackich
* Słowian panońskich
* Słowian połabskich
Ad.2
Grupy językowe Słowian:

* języków zachodniosłowiańskich
* języków wschodniosłowiańskich
* języków południowosłowiańskich
Ad.3. Zasięg Słowian:

Czerwone - państwa słowiańskie
Zielone - państwa niesłowiańskie
Jasnoczerwone - jeszcze nieutworzone państwa słowiańskie
Jasnozielone - jeszcze nieutworzone państwa niesłowiańskie

Proszę oto odp. na te pytania.