Odpowiedzi

2010-03-24T09:56:38+01:00
1 i 2. May 2007. Portal Agory sa Informacje, wyszukiwarka, katalog, forum. Serwisy lokalne w 20 miastach, serwisy tematyczne-sport, zdrowie, motoryzacja.

Ważniejszych rzeczy, należy pamiętać, że świętym drzewem kobiet w kultach słowiańskich jest lipa, w odróżnieniu od świętego drzewa mężczyzn, czyli dĘbu. Słowian, Celtów i German-kulty te praktykowane od stuleci zostały z czasem wyparte przez Kościół. Większość ludzi przyzwyczajała się do nowej.

Takze kulty Słowian: święte dęby, Perun-bóg pioruna i błyskawic, drewniane koziołki i krasnale jako bóstwa domowe i mnóstwo innych wierzeń. Tego nie mieli. Nie mieli kapłanów. Nie budowali świątyń. Kulty Słowian odbywały się w świętych miejscach-w gajach, nad rzekami, na wzgórzach.

Feb 2007. Oryginalne kulty Słowian odbywały się w świętych miejscach-w gajach, nad rzekami, na wzgórzach i u źródeł, ale zawsze pod gołym niebem.

Kultury Słowian-Bracia Cyryl i Metody i Wielkie Morawy-znajdujące. Słowian i nowi, miejscowi męczennicy oraz święci, tworzone są nowe kulty.

Ognia u Słowian jest niewątpliwie odwieczny. z bezpośrednich dowodów, które by to poświadczały, zasługują na szczególną uwagę dane zawarte w pomnikach.

Urbańczyk, Dawni Słowianie-wiara i kult, Wrocław 1991, s. 126; j. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, s. 8-9. Autorzy albo znali kult słowiański bardzo powierzchownie, albo nawet nie znali go wcale, a podawane przez nich szczegóły dyktowała im własna fantazja. Słowiańskie w piśmiennictwie polskim Janiszewski podaje, że Słowianie na ziemiach Polski składali ofiary z koni. Tymczasem Urbańczyk w dziele Religie.
Wiemy też kiedy Słowianie zaczęli czcić suwerenne bóstwa i czy ich kult napłynął, jak wspomniano, wraz z falą rolników indoeuropejskich miałby wtedy. Słowian w Wikipedii-Słowiański wszechświat, bogowie i boginie, stworze i demony, mity słowiańskie. Mitologia Słowiańska-Bóstwa i kulty. I kulty słowiańskie. Uroczysko Keriann-http: www. Uroczysko. Republika. Pl/Duchowość i kultura celtycka oraz druidyzm, natura i celtycka wizja życia. Widać kult tego bóstwa był wspólny dla większości Słowian. Potwierdzają to także bogate przekazy starożytne, jak i średniowieczne.