Odpowiedzi

2010-03-24T09:41:31+01:00
Po kolei:

- występuje u dorosłych roślin i tworzy struktury, np. łupiny nasion roślin

- chroni roślinę przed utratą wody, mrozem, bakteriami i drobnoustrojami, jest nieprzepuszczalny dla wody i powietrza

- chroni delikatne organy od złamania oraz nadaje niezbędną odporność mechaniczną

-rozprowadzanie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych w całej roślinie

-czynności fizjologiczne przemiany materii, uczestniczą w fotosyntezie, oddychaniu, osmozie, transpiracji, gromadzą także substancje zapasowe i wodę.

-tkanka roślinna okrywająca, pełniąca funkcje ochronne.
20 4 20
krótko i na temat dzieki
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T09:50:07+01:00
Twardzica (sklerenchyma)
Tkanka roślinna zbudowana głównie z martwych komórek o silnie zdrewniałych ścianach komórkowych; pełni funkcje mech. — usztywnia organy, tworzy twarde okrywy, np. włókna u lnu, komórki kamienne w owocach gruszy — gruszkach.

Zwarcica (kolenchyma)
Tkanka roślinna zbudowana z żywych komórek o ścianach komórkowych zgrubiałych pasmowo lub kątowo funkcje mech, głównie w młodych częściach roślin, np. w ogonkach liściowych.

Korek
Tkanka wtórna okrywająca starsze łodygi (pnie), korzenie i bulwy; wytwarzany przez miazgę korkotwórczą; składa się z martwych komórek o błonach przesyconych suberyną; gruba warstwa k., np. u dębu korkowego, dostarcza k. użytkowego.

Drewno
Tkanka drzewiastych roślin naczyniowych, zbud. z elementów przewodzących wodę (naczynia i cewki), wzmacniających (włókna drzewne) i spichrzowych (miękisz drzewny), pierwotnie powstaje z pramiazgi, wtórne — z miazgi (w postaci słojów przyrostu rocznego jest d. techn.).

Miękisz
Tkanka roślinna złożona z żywych komórek, w których odbywają się podstawowe procesy biologiczne: miękisz zieleniowy (asymilacyjny) — w liściach, zawiera chloroplasty; miękisz spichrzowy — np. w bulwach, zawiera leukoplasty, gromadzi substancje zapasowe; aerenchyma — magazynuje powietrze, np. u roślin wodnych i błotnych komora powietrzna.

Skórka
Powierzchniowa warstwa młodych organów roślinnych, składająca się z młodych płytkowatych cienkościennych komórek liści i łodyg .Jest pokryta kutykulą, wytwarza m.in. aparaty szparkowe i włoski, korzeni — włośniki.11 3 11
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T09:51:54+01:00
Twardzica - tkanka wzmacniająca. Zbudowana z grubościennych komórek, przeważnie z komórek prozenchymatycznych (podłużnych). Dojrzałe komórki sklerenchymatyczne mają mocno zgrubiałe i na ogół silnie zdrewniałe ściany wtórne, inkrustowane ligniną, z licznymi jamkami. W czasie rozwoju tych komórek ich protoplasty najczęściej zamierają i zanikają - są to więc komórki martwe.

zwarcica - tkanka wzmacniająca, złożona z komórek żywych, elastycznych i wydłużonych, zawierających chloroplasty, otoczonych niezdrewniałą celulozowo-pektynową ścianą mającą charakterystyczne zgrubienia.

korek - tkanka okrywająca występująca jako podelement w systemie tkanek okrywających, dokładnie w korkownicy. Ściany tych komórek są zgrubiałe, czasem zdrewniałe. Pomiędzy ścianą pierwotną a wtórną znajduje się suberyna. Korek chroni roślinę przed utratą wody, mrozem, bakteriami i drobnoustrojami, jest nieprzepuszczalny dla wody i powietrza, oddychanie odbywa się za pomocą umieszczonych w korku przetchlinek.

drewno - tkanka przewodząca. Jej główną funkcją jest rozprowadzanie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, pobieranych przez korzenie, po całej roślinie. U roślin strefy klimatów umiarkowanych wiosną, gdy rozpoczyna się okres wegetacji transportuje również substancje odżywcze z elementów spichrzowych do rozwijających się pędów i liści.

miękisz - jednorodna tkanka roślinna, która wypełnia znaczną część organizmów roślin.Miękisz zbudowany jest z cienkościennych komórek, w stanie turgoru pełni jednak w roślinach istotną funkcję mechaniczną. Miękisz jest tkanką występującą we wszystkich częściach ciała rośliny i wchodzi w skład wszystkich tkanek złożonych. Tkanki miękiszowe pełnią w roślinie zasadnicze czynności fizjologiczne przemiany materii, uczestniczą w fotosyntezie, oddychaniu, osmozie, transpiracji, gromadzą także substancje zapasowe i wodę.

skórka - tkanka okrywająca. Utworzona z żywych komórek, najczęściej pozbawiona chloroplastów. Są przeźroczyste dzięki czemu dostaje się tam światło potrzebne do procesu fotosyntezy. Komórki skórki ściśle przylegają do siebie.

Też niedawno miałam takie zadanie i napisałam ci to z zeszytu..
Dostałam za to 5 bo miałam dodatkowe informacje o budowie i wogóle..
Przyda się to.. Licze na naj :)
7 3 7