Odpowiedzi

2009-10-28T20:47:20+01:00
Jego założeniem było przeprowadzenie reform w dziedzinie sądownictwa, skarbowości i wojska. Reformy te zmierzały do umocnienia państwa i ograniczenia wpływów magnaterii i duchowieństwa
Jego znaczenie to to że wiele postulatów wysuwanych przez te stronnictwa przetrwało i unowocześniło ustrój prawny ówczesnej Polski.
4 5 4
2009-10-28T21:14:09+01:00
Jego celem założenia było przeprowadzanie reform w dziedzinie : Wojska sądownictwa i skarbowości. Zmierzały one do umocnienia państwa i ograniczenia wpływów duchowieństwa.
Unowoczestniło no ustrój prawny dzisiejszej Polski.4 5 4