Zad.1
W sześciokąt foremny o boku długości 2 wpisano koło. Pole koła jest równe?

Zad.2
Prostokątny pokój Marysi ma taką samą powierzchnię jak kwadratowy pokój Rysia. Szerokość pokoju Marysi wynosi 3 m, a dlugosc jest dwa razy wieksza niz szerokosc. Obwod pokoju Rysia:
a) jest taki sam, jak obwod pokoju Marysi
b) jest dwa razy wiekszy niz obwod pokoju Marysi
c) jest dwa razy wiekszy niz obwod pokoju Marysi
d) wynosi 12pierwiastkow z 2m.

Prosze o obliczenia i wyjasnienie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T11:04:39+01:00
1]
a=2=bok 6-kąta
promień koła wpisanego=h Δ=a√3:2=6√3:2=3√3
pole=πr²=π×(3√3)²=27πj.²
2]
pokój marysi:
a=3m
b=2a=2×3=6m
pole=ab=3×6=18m²
obwód =2a+2b=2×3+2×6=6+12=18m

pokój rysia ma też pole=18m²
a²=18
a=√18
a=3√2m= bok pokoju rysia
obwód=4a=4×3√2=12√2m

odp. d jest poprawna
1 5 1