Odpowiedzi

2010-03-24T11:20:00+01:00
Sonet V-"O nietrwałej miłości rzeczy świata tego"

W utworze zawarty jest paradoks przedstawiający konflikt między nieszczęściem kochania i nieszczęściem niekochania.Dramatyczna sytuacja człowieka żyjącego na świecie,co przejawia się w braku możliwości spełnienia pragnień w doczesnym świecie.
Wartości doczesne jednak przemijają i nie mogą na stałe zaspokoić potrzeb człowieka.Jedyną stałą rzeczą i jedynym ratunkiem dla człowieka jest Bóg-prawdziwy cel miłości.
10 4 10