Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T11:53:25+01:00
Zadanie 1.

Strefa subdukcji:
Miejsce, w którym dwie płyty sztywnej litosfery Ziemi zderzają się i
jedna płyta zanurza się pod drugą w atmosferze. Występuję wzdłuż rowów oceanicznych, których większość okrąża O. Spokojny.

Zadanie 2.

Formy ukształtowania powierzchni:
a) dna oceanów:
-szelfy,
-stok kontynentalny
-basen oceaniczny
-rowy
-wyspy oceaniczne
-grzbiety śródoceaniczne
b)Ziemi:
-niziny - to obszary lądu położone do 300 m. n.p.m. Ze względu na rzeźbę niziny można podzielić na:
płaskie (równiny)
faliste
pagórkowate
Na nizinach występują obszary położone poniżej poziomu morza tzw. depresje. Bardzo często depresje zalane są przez wody jezior tworząc formy zwane kryptodepresjami.
-wyżyny - to obszary położone powyżej 300 m. n.p.m. na ogół o charakterze równinnym. Do największych wyżyn należą m.in. : Bawarska (Europa), Tybetańska (Azja), Wielka Kotlina Meksykańska (Ameryka Północna), Wyżyna Brazylijska (Ameryka Południowa) i inne.
Zarówno niziny jak i wyżyny mogą być kotlinami , czyli terenami otoczonymi ze wszystkich stron wzniesieniami.
-góry - najwyżej wyniesione fragmenty powierzchni Ziemi. Są efektem działalności procesów orogenicznych czyli górotwórczych (patrz rozdział "Procesy endogeniczne - górotwórcze i lądotwórcze")

Liczę na najj;**
pierwsze zadanie miałam ze zeszytu od geografii


4 4 4