1.
Wierzchołki trójkąta mają współrzędne A=(-2, -9), B=(7, -7), C=( -1,3) Który bok tego trójkąta jest najkrótszy?

2.
Czy trójkąt o wierzchołkach:
a =(-3,-2), B=(4,1), C=(-1,3)
jest prostokątem.

daje 15 pkt bo zadania są dość łatwe

2

Odpowiedzi

2010-03-24T11:46:03+01:00
1. najkrótszy bok tego trójkata to bok AB
2. nie. ten trójkat nie jest prostokątem
9 2 9
2010-03-24T11:51:32+01:00
A=(-2, -9), B=(7, -7), C=( -1,3)
IABI=√(7+2)²+(-7+9)²=√81+4=√85≈9,21
IBCI=√(-1-7)²+(9-2)²=√64+49=√113≈10,63
IACI=√(-1+2)²+(3+9)²=√1+144=√145≈12,04

NAJKRÓTSZYM BOKIEM JEST BOK IABI I WYNOSI √85

Czy trójkąt o wierzchołkach:
A =(-3,-2), B=(4,1), C=(-1,3)
jest prostokątem.
IABI=√(4+3)²+(1+2)²=√49+9=√58
IBCI=√(-1-4)²+(3-1)²=√25+4=√29
IACI=√(-1+3)²+(3+2)²=√4+25+√29
(√29)²+(√29)²=(√58)²
29+29=58
58=58
TAK,TO TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY.
24 4 24