Przetłumacz następujące texty :

-a subject at school that teaches you how to use computer.
-a message sent from one computer to another.
-to write something using a keyboard
-to press a bytton on a computer mouse
-to start using the Internet.
-to send an e-mail.
-to switch on the computer to start the computer.
-to surf the Internet to talk to people or find information on the Internet.
-toswitch off the computer to stop the computer.
-a system that allows computer users around the world to send messages and information to each other.
-to communicate with several people in a chat room on the Internet.
-to work or play games a computer.

Na jutro .; *

2

Odpowiedzi

2010-03-24T12:56:10+01:00
Przedmiot w szkole, która uczy, jak korzystać z komputera.
Wiadomość wysłana z jednego komputera do drugiego.
napisać coś za pomocą klawiatury
-nacisnąć bytton na mysz komputerową
, aby zacząć korzystać z Internetu.
, aby wysłać e-mail.
, aby włączyć komputer w celu uruchomienia komputera.
-korzystać z Internetu, aby rozmawiać z ludźmi lub znaleźć informacje w Internecie.
-toswitch wyłączyć komputer przestaje komputera.
-system, który pozwala użytkownikom komputerów na całym świecie do wysyłania wiadomości i informacje dla siebie.
do komunikowania się z kilkoma osobami w pokoju na czacie w internecie.
do pracy lub grać w gry komputerowe.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T12:58:49+01:00
-przedmiot szkolny który uczy cię jak używać komputera
-jak wysłać wiadomość z jednego komputera do drugiego
-napisać coś używając klawiaury
-kliknąć klawisz na myszce komputerowej
-aby zacząć używać internetu
-aby wysłać e-mail
-aby włączyć komputer w celu uruchomienia komputera
-żeby serfować po internecie aby rozmawiać z ludźmi lub znajdywać informacje zamieszczone w internecie
-aby wyłączyć komputer w celu zatrzymania pracy komputera
-korzystać z systemu który pozwala użytkownikom na wysyłanie wiadomości do innych użytkowników na całym świecie
-żeby komunikować się z poszczególnymi osobami z pokoju czatowego na inernecie.
-żeby pracować lub grać w gry komputerowe