Zad.4)oblicz : 1-(1/2 +0,75 razy 2/5)
zad.12)narysuj trojkat rozno boczny i wykresl odcinek rowny obwodowi tego trojkata.
zad.13)podaj 3 własnosci wspolne dla prostokata i kwadratu.
zad.14)ile hektarow ma laka w ksztalcie prostokata ,krorego boki wynosza 60m i 40m ?
zad.15) narysuj odcinek dlugoscin 3cm 4cm 3,5cm . zbuduj trojkat ,ktorego boki sa rowne tym odcinkom.
zad.16)obwod trojkata rownoramiennego wynosi 32cm , a ramie ma dlugosc 11cm podaj miary pozostalch bokow.
zad.17)przekontne rombu maja dlugosc 8cm i 6cm , a bok rombu ma dlugosc5 cm .oblicz wysokosc tego rombu.
zad.18) kwota 2000 zł zlozona w banku wzrosła po roku do 2250zł. jakie bylo oprocetowanie w stosunku rocznym?
zad.19)obietosc graniastosłupa, krora podstawa jes kwadrat o boku 6cm , wynosi 180cmszesciennych . oblicz wysokosc tego graniastoslupa.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T14:47:26+01:00
Zad 4.
1-(1/2 + 0,75 * 2/5) = 1 - ( 0,5 + 0,75 * 0,4) = 1 - (0,5 + 0,3) = 1 - 0,8 = - 0,2

zad 12.
musisz narysować trójkąt o różnych bokach, następnie narysować prostą, zaznaczyć na niej punkt, zmierzyć cyrklem długość jednego boku trójkąta i tą rozwartością cyrkla zaznaczyć drugi punkt na prostej, następnie zrobić tak samo z pozostałymi bokami (zobacz rysunek, który dołączyłam)

zad 13.
- odpowiednie (przeciwległe) boki kwadratu i prostokąta są do siebie równoległe
- przekątne kwadratu i prostokąta mają taką samą długość
- przekątne kwadratu i prostokąta przecinają się w połowie

zad 14.
60m razy 40m = 2400m kwadratowych
1m2 (kwadratowy) = 0,0001 ha
2400m 2(kwadratowych) = 0,24 ha

zad 15
narysuj te 3 odcinki o podanych długościach, nastepnie narysuj prostą, wyznacz na niej punkt. Cyrklem odmierz długość pierwszego odcinka. Wbij nóżkę cyrkla w narysowany punkt na prostej i narysuj na prostej łuk tak, aby ten łuk przeciął prostą i wyznaczył Ci punkt. Następnie odmierz cyrklem drugi odcinek. wbij nóżkę cyrkla w jeden z dwóch punktów wyznaczonych na prostej. narysuj łuk tą samą rozwartością cyrkla, którą odmierzyłeś drugi odcinek. teraz zmierz cyrklem ostatni odcinek, wbij nóżkę cyrkla w drugi punkt i też narysuj łuk rozwartością taką, jak długość ostatniego odcinka. Dwa łuki powinny się przeciąć wyznaczając trzeci punkt. połącz wszystkie 3 punkty ze sobą i powstanie Ci trójkąt o podanych wymiarach:) spróbuję Ci to pokazać na rysunku

zad 16
Obw = 32cm
ramię = 11cm
11cm razy 2 = 22cm
32cm - 22cm = 10cm
ramiona tego trójkąta mają po 11 cm a podstawa wynosi 10cm.

zad 17.
d = przekątna
d1 = 8cm
d2 = 6cm
a = 5cm
zob. rysunek 3

zad 18.
kwota = 2000zl
czas = 1 rok (12 mies.)
wzrost do 2250zl

Y - kwota końcowa
X - kwota początkowa
p - oprocentowanie

Y = X ( 1 + p/100 %)
2250 = 2000 (1 + p/100%)
2250 = 2000 + 20p
20p = 2250 - 2000
20p = 250 / :20
p = 12,5 %
oprocentowanie roczne wynosiło 12,5 %.

zad 19.
zobacz załącznik 4
31 4 31