Odpowiedzi

2010-03-24T13:13:38+01:00
X=posiadana kwota
1 dnia wydał ⅖x
zostało:
x-⅖x=⅗x

2 dnia wydał:75% z ⅗x=0,75×⅗x=0,45x
zostało mu:
⅗x=0,45x=0,6x-0,45x=0,15x zł
2010-03-24T13:14:23+01:00
X-⅖x-75%(x-⅖x)=⅗x-0,75*⅗x=3/5x-9/20x=12/20x-9/20x=3/20x
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T13:18:29+01:00
X-kieszonkowe na wycieczkę
2/5x- tyle wyda pierwszego dnia
x-2/5x*0,75=3/5x*0,75-tyle wydał drugiego dnia

x-2/5x-3/5x*3/4=x-2/5x-9/20x=x-8/20x-9/20x=x-17/20x=3/20x=0,15x

Po wycieczce pozostała mu 0,15x zł czyli 15% tego co posiadał