Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T13:34:15+01:00
Węgiel kamienny jest skałą osadową pochodzenia organicznego.Powstał ze szczątków roślinnych w klimacie gorącym i wilgotnym,w zagłębieniach terenu.Złoża węgla kamiennego w Polsce,pochodzą z epoki - karbonu.

1)ETAP:
w warunkach gorącego i wilgotnego klimatu na bagiennym podłożu rosła bujna roślinność.Szczątki tych roślin tworzyły warstwy torfu.

2)ETAP:
w czasie zapadania torfowiska warstwy torfu były pokrywane przez piaski,żwiry i iły przeniesione przez rzeki.

3)ETAP:
wielokrotnie przysypywane szczątki roślinne dały początek licznym pokładom węgla.