Spośrod podanych wyrazow wybierz partykuły i wykrzykniki wypisz je .
zrozumże, lub, podałabym, niechaj, czy, miau, powiedz no, wio, kap-kap, puk-puk, ale, gdzie, trach, swój, chrrr..., bęc, pod, ależ, na, nie teraz, no.

Tu sa też inne wyrazy nie tylko partykuły i wykrzykniki !!

1

Odpowiedzi

2010-03-24T13:37:37+01:00
Zrozumże, podałabym, niechaj, czy, powiedz no, trach, nie teraz, no. - To są partykuły i wykrzykniki.

A tu masz jeszcze podział jak chcesz:
- Zrozumże [partykuła wzmacniająca]
- podałabym [partykuła przypuszczająca]
- niechaj [partykuła rozkazująca]
- czy [partykuła pytająca]
- powiedz no [partykuła wzmacniająca]
- trach [wykrzyknik]
- nie teraz [partykuła przecząca]
- no [partykuła wzmacniająca]

Wydaje mi się, że powinno być tak. : )
4 3 4