Odpowiedzi

2010-03-24T13:53:18+01:00
1. Korzystamy ze wzoru na prędkość końcową ciała spadającego swobodnie: Vk = √(2gh)
Vk = √(2*10m/s²*10m) = √(200m²/s²) ≈ 14,14 m/s

2. Korzystamy ze wzoru F = m*a, wyznaczamy m => m = F/a
m = 5N/0,5m/s² = 10 kg
4 1 4
2010-03-24T13:55:42+01:00
Zadanie 1

V = a*t
t = √(2S:a)

t = √(2*10m:10m/s^)
t = √(20m:10m/s^)
t = √2s^
t = √2 s

V = 10m/s^*√2s
V = 10√2 m/s
V ≈ 14,1m/s


zadanie 2

a = F:m
m = F:a

m = 5N:0,5m/s^
m = 10kg
2 4 2
2010-03-24T13:58:22+01:00
1.
S = 10m
g = 10m/s²

V = ?
t = ?

V = S/t
g = S/t²
10m/s² = 10m / t²
t² = 1s² / √
t = 1s
V = S/t = 10m / 1s = 10m/s
Skoczek spadnie do wody z prędkością 10m/s.

2.
F = 5N
a = 0,5m/s²

m = ?

a = F / m
m = F / a = 5N / 0,5m/s²
m = 10kg
Masa ciała wynosi 10kg.
4 2 4