Odpowiedzi

2010-03-24T14:09:03+01:00
Zad,zamień liczby dziesiętne na ułamki
0,3=3/10
2,12=212/100
11,03=1103/100
158,900=158900/1000
0,050=5/100
0,04=4/100
zad2.zamień ułamki zwykłe na liczby dziesiętne
¹₅=0,2
⁶₂₀=0,3
2¹₄=1,25
12³₇₅=12,04
²⁰⁷₅₀₀=0,414
²⁴⁸₂₀₀₀=0,124
2010-03-24T14:15:26+01:00
0,3- ³₁₀
2,12- 2 ³₂₅
11,03- 11 ³₁₀₀
158,900- 158 ⁹₁₀
0,050- ¹₂₀
0,04- ⁴₂₅
Zad 2
¹₅- 0.2
⁶₂₀-0.3
2 ¹₄- 2.25
12 ³₇₅- 12.04
²⁰⁷₅₀₀-0.414
²⁴⁸₂₀₀₀-0.124
2010-03-24T14:27:09+01:00
³₁₀
2¹²₁₀₀=²¹²₁₀₀
11³₁₀₀=¹¹⁰³₁₀₀
158⁹₁₀=¹⁵⁸⁹₁₀
⁵₁₀₀
⁴₁₀₀
0,2
0,3
2,25
12,004
0,414
0,124