Odpowiedzi

2010-03-24T14:56:07+01:00
Przyległe- mają wspólne ramię i razem tworzą kąt półpełny. Suma ich miar wynosi 180 stopni.

Wierzchołkowe- Ich ramiona leżą na przecinających się prostych.Kąty te mają jednakowe miary.

Odpowiadające- utworzone zostały przez prostą przecianjącą proste równoległe. Kąty te mają jednakowe miary.

Naprzemianległe- utworzone zostały przez prostą przecinającą prose równoległe. Kąty te mają jednakowe miary.

wygląd znajdziesz w googlach
1 3 1