Hej :) Prosiłabym o ułożenie pytań z podanej niżej "rozsypki" w j.angielskim, odpowiedzenie na nie i przetłumaczenie pytań i odpowiedzi :) Wybiorę naj :)

a) usually / use the Internet for? / you / what
b) your opinion about blogs? / what
c) any information about you on the internet? / there
d) meet friends online? / you
e) think it's safe? / you

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T15:18:24+01:00
Jeśli te zdania mają być w czasie Present Simple (a wydaje mi się, że chyba właśnie w tym czasie) to tak:

a). What do You usually use the Internet for? - Do czego zazwyczaj używasz internetu?
odp. I usually use the Internet for talking with my friends. - Zazwyczaj używam internetu by rozmawiać z moimi przyjaciółmi.
b). What is Your opinion about blogs? - Jaka jest Twoja opinia na temat blogów?
odp. I think that blogs are good, because You can write everything You want to say. - Myślę, że blogi są dobre, ponieważ możesz napisać wszystko, co chcesz powiedzieć.
c). Are there any information about You in the Internet? - Czy są jakieś informacje o Tobie na internecie?
odp. Yes, there are./No, there aren't. - Tak, są./Nie, nie ma.
d). Do You meet friends online? - Czy spotykasz się z przyjaciółmi przez internet? (czy poznajesz przyjaciół przez internet?)
odp. Yes, I do./No, I don't. - Tak./Nie.
e). Do You think it's safe? - Czy myślisz, że to jest bezpieczne?
odp. Yes, I do./No, I don't. - Tak./Nie.

Pozdrawiam ;-)))
2 5 2
2010-03-24T15:23:07+01:00
A) usually / use the Internet for? / you / what
What are you usually use the Internet for?
Jak ty zazwyczaj korzystasz z Internetu?
I like look at blogs.
Lubię oglądać blogi.
b) your opinion about blogs? / what
What is your opinion about blogs?
Co myślisz o blogach?
I think that blogs are nice.
Ja uważam że blogi są fajne.
c) any information about you on the internet? / there
Is there any inormation about you on the internet?
Są jakieś informacje o tobie w internecie?
No it isn't.
d) meet friends online? / you
Are you meet friends online?
Czy ty poznajesz ludzi przez internet?
Yes I am /No I am not
Tak./Nie
e) think it's safe? / you
Are you think it's safe?
Czy ty myślisz że to jest bezpieczne?
No I don't /Yes I do
Nie./Tak;-* .
1 5 1
2010-03-24T15:31:26+01:00
A) What do you usually use the Internet for?
W jakich celach zazwyczaj korzystasz z Internetu?
I usually use the Internet for study, entertainment and comunication with my friends.
Zazwyczaj korzystam z Internetu w celu nauki, rozrywki i rozmowy z przyjaciółmi.
b) What is your opinion about blogs?
Co myślisz na temat blogów?
I think blogs are very useful, because we can write for example our feelings.
Myślę, że blogi są pozyteczne, ponieważ możemy napisać np. nasze uczucia.
c) Is there any information about you on the internet?
Czy w Internecie są jakieś informacje o tobie?
No, there isn't any information about me
Nie, nie ma żadnej informacji o mnie.
d) Do you meet friends online?
Czy spotykasz przyjaciół online? (przez Internet)
Yes, sometimes I meet with my friends online.
Tak, czasami spotykam sie z przyjaciółmi w Internecie
e) Do you think it's safe?
Czy myślisz, że to jest bezpieczne?
I think, it's not safe.
Myślę ze to nie jest bezpieczne.