1W....zachodzi nieustanna wymiana materii i.........
.........Organizmy ustawione w taki sposób,że każdy poprzedni stanowi pokarm dla następnego tworząc..................,a te łącząc się ze sobą tworzą..................Podstawę piramidy ekologicznej stanowią..........,którzy przekształcają.........w....................
Uzupełnij brakujące wyrazy(przepływ energii,sieć pokarmowa,konsumenci,energia słoneczna,ekosystem,łańcuch pokarmowy,producenci,energia wiązań chemicznych

2.zaznacz podpunkt zawierający wyłącznie nazwy pierwiastków biogennych:
a)fosfor,tlen,fluor
b)magnez,węgiel,azot
c)siarka,azot,wodór
d)wodór,siarka,cynk

3.wpisz prawe(P) lub(F)
a wszystkie substancje,które wchodzą w skład organizmów,krążą między środowiskiem a organizmem.
b ilość materii nieorganicznej,którą producenci wytwarzają w określonym czasie,nazywamy produkcją pierwotna.
c produkcja pierwotna to ilość materii wytworzonej przez destruentów.
d produkcja wtórna to ilość materii wytworzonej przez konsumentów.
e Wielkość produkcji pierwotnej nie zależy od obecności wody w glebie.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T14:50:17+01:00
1.
-ekosystemie
-przepływ energii
-łańcuch pokarmowy
-sieć pokarmową
-producenci
-związki nieorganiczne (energia słoneczna)
-materię organiczną (energia wiązań chemicznych)

2.
c)

3.
a) P
b) F
c) F
d) F
e) F
8 4 8