Zad1 Biegnący słoń porusza się z prędkośćią 43,2km/h. Marion Jones w biegu na 100 m na olimpiadzie w Sydney uzyskała prędkość 9 13/43
a) kto jest szybszy i o ile szybszy: słoń czy Marion Jones?
b) W jakim czasie Marion Jones przebiegła 100 m ?
Zad2 Zastęp harcerzy wybrał się na wycieczkę rowerową. W czasie 3/4h przejechali 3/5 wyznaczonej trasy. Harcerze jechali z przeciętną prędkością równą 18,4 km/h Ile kilometrów miała wyznaczona trasa ?
Zad3 Z młyna do piekarni jest 200m. Ile to cm na planie w skali 1:500?
Zad4 Chleb waży o 30% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb wypieczony z 5kg mąki
Zad5 Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość . Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki której podstawa ma wymiary
A 25cm x 20cm
B 20cm x 30cm
C15cm x 30cm
D 25cm x 25cm
Zad6
Uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba. Zapłacili za nie razem 4,05 zl. Po namyśle postanowili kupić jeszcze 2 takie same bochenki chleba. Ile jeszcze musieli dopłacić ?

2

Odpowiedzi

2010-03-26T21:39:05+01:00
Zad4 Chleb waży o 30% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb wypieczony z 5kg mąki

5kg*30%=6.5
Zad5 Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość . Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki której podstawa ma wymiary
A 25cm x 20cm
B 20cm x 30cm
C15cm x 30cm
1111111D 25cm x 25cm1111111
odpowiedz to D

Zad6
Uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba. Zapłacili za nie razem 4,05 zl. Po namyśle postanowili kupić jeszcze 2 takie same bochenki chleba. Ile jeszcze musieli dopłacić ?

4.05 podzielić na 3 =1.35
1.35 * 2 = 2.7
odp: musieli dopłacić 2.7zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:39:24+01:00
1.
V - prędkość słonia = 43,2 km/h = 12 m/s
v - prędkość Marion Jones = 9 i 13/43 m/s
wynika z tego porównania , że słoń jest szypszy
9 i 13/43 m/s = 400/43 m/s
s = vt
s - droga = 100 m
v - prędkość = 400/43 m/s
t - czas = ?
t = s/v = 100 podzielić przez 400/43 = 100 razy 43 dzielone przez 400 = 4300/400 = 10,75 s

2.
Dane:
W czasie 3/4 h przejechali 3/5 trasy
18,4 km/h - szybkość harcerzy

s= v/4*3=18,4/4*3=4,6*3=13,8km
13,8km-3/5 trasy
x km - 5/5 trasy

13,8/3=4,6
1/5=4,6
5/5= 4,6 * 5
5/5 = 23km

Odp.Harcerze w ciągu 3/4 h przejechali 13,8 km . Wyznaczona trasa miała 23km

5.

a)25cm x 20 cm= 500cm
b)20cm x 30cm=600cm
c)15cm x 30 cm=450cm
d)25cm x 25cm=625cm

6.
Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki d.
zad.2
3 bochenki-4,05zł
4,05zł:3=1,35zł-cena jednego bochenka chleba
4,05zł+(1,35zł*2)=4,05zł+2,70zł=6,75zł-cena za 6 bochenków chleba
6,75zł-4,05zł=2,70zł

Odp.Będą musieli dopłacić jeszcze 2,70zł- b

4.
100%-5kg
10%-0,5kg
30%-1,5kg

100%+30%=masa chleba

5=1,5=6,5 [kg]

Chleb wypieczony z 5kg mąki waży 6,5 kg.