Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T14:58:32+01:00
1. Ca(OH)₂+SO₂--->CaSO₃ + H₂O
2. 2KOH + N₂O₅--->2KNO₃ + H₂O Z N₂O₄ nie zachodzi
3. 2Al + 3Cl₂---->2AlCl₃
4. MgO + N₂O₃--->Mg(NO₂)₂
5. 6CaO+ P₄O₁₀--->2Ca₃(PO₄)₂
6. Mg + Br₂---->MgBr₂
7. 2K + S---->K₂S
8. 2Al + 3S--->Al₂S₃
9. KOH + HCl---->KCl + H₂O
10. K₂O + H₂SO₃--->K₂SO₃ + H₂O H₂SO nie ma takiego kwasu
11. CaO + So₂--->CaSO₃
12. FeO + H₂SO₃--->FeSO₃ + H₂O
13. Ca + 2HCl--->CaCl₂ + H₂
14. Na₂O + 2HNO₃--->2NaNO₃ + H₂0

Trochę niewyraźnie widać te indeksy. Te niby 9 to 3;)
1 5 1