Potęgowanie:
2³ =
(-⁴/₇)² =
(-1⅔)³ =
(-1)¹²¹ =
(0,05)³ = ,77⁰ =

Pierwiastkowanie:
√64 =,
³√125 =,
√-8000
³√⁸/₂₇
√0,000064 =
√0,81
³√-3³/₈

Zad tekstowe)
Pełne pudełko z zapałkami waży 9,76g, a puste pudełko waży 4g. Ile przeciętnie waży jedna zapałka, jeżeli w pudełku znajduje się 48 zapałek?(Obliczenia muszą być)

Zad tekstowe)
Kasia kupiła 1,6 kg jabłek po 2,40 zł za kilogram i 2,5 kg gruszek po 3,50 zł za kilogram. Jaką resztę otrzyma Kasia płacąc banknotem 200 zł?

Zadanie tekstowe)
Za 0,7 kg kiełbasy zapłacono 11,9 zł. Ile kosztuje kilogram tej kiełbasy?

Jeśli nie umiecie proszę przynajmniej po 3 zadania np. Pierwiaski, Potęgi i jedno tekstowe

2

Odpowiedzi

2009-10-28T21:29:10+01:00
Potęgowanie:
2³ = 8
(-⁴/₇)² = ¹⁶/₄₉
(-1⅔)³ = -¹²⁵/₂₇
(-1)¹²¹ = -1
(0,05)³ = 0,000125
77⁰ = 1

Pierwiastkowanie:
√64 = 8
³√125 = 5
√-8000= √-1000×4×2 = 20√2
³√⁸/₂₇ = ⅔
√0,000064 = 0,008
√0,81= 0,9
³√-3³/₈ = - ³/₂

3. 0,7 - 11,9
1 - x
0,7x= 11,9 /0,7
x= 17zł
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T21:43:00+01:00
1) Za 0,7 kg kiełbasy zapłacono 11,9 zł. Ile kosztuje kilogram tej kiełbasy?

0,7kg = 70dag
70dag = 11.90zł
11,90:70 = 0,17zł
0,17*100dag(1kg) = 17zł
odp. Kilogram kiełbasy kosztuje 17zł


2) Kasia kupiła 1,6 kg jabłek po 2,40 zł za kilogram i 2,5 kg gruszek po 3,50 zł za kilogram. Jaką resztę otrzyma Kasia płacąc banknotem 200 zł?

1,6kg * 2,40 = 3,84zł - jabłka
2,5kg * 3,50 = 8,75zł - gruszki
3,84 + 8,75 = 12,59zł
200 - 12,59 = 187,41zł
odp. Kasia płacąc banknotem 200 zł otrzyma 187,41zł reszty.


3) Pełne pudełko z zapałkami waży 9,76g, a puste pudełko waży 4g. Ile przeciętnie waży jedna zapałka, jeżeli w pudełku znajduje się 48 zapałek?

9,76g - 4g = 5,76g - waga wszystkich zapałek
5,76g : 48szt. = 0,12g - waga jednej zapałki
odp. Jedna zapałka waży 0,12g