Zad 1 Wnuczek pani Krysi
miał przyciąć 200 drzewek w pewnym terminie . Pracował
systematycznie i każdego dnia przyciął o 5 drzewek więcej
niż zaplanował. Dzięki
temu skończył pracę dwa dni przed terminem. Ile dni pracował i ile
drzewek przycinał każdego dnia?
Zad 2 Dana jest
funkcja W(x)=a x3 + 5x2-3x-15a)
Wyznacz współczynnik a , tak aby do wykresu funkcji należał punkt
A=(-1,-14)b) Wyznacz miejsce zerowe tej
funkcji
Zad 3 Wiedząc, że r= -2 jest
pierwiastkiem wielomianu W(x)= x3+4x2+x-6, wyznacz
pozostałe pierwiastki tego wielomianu.Zad 5 Oblicz sumę wszystkich trzycyfrowych liczb
podzielnych przez
5.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T15:10:51+01:00
1 . x-ilość zaplanowana do przycięcia drzewek na jeden dzień x>0
y- ilość dni zaplanowanych na przycięcie wszystkich drzewek y>0

x*y=200 < = > x=200/y
(x+5)*(y-2) = 200 podstawiamy (200/y+5)*(y-2) = 200
200+5y-400/y-10=200 /*y
5y²-10y-400 = 0 /:5
y²-2y-80=0
Δ=324
√Δ=18
y₁=-8 z zał y>0
y₂=10 - ilość dni .

ze wzoru x*y=200
x*10=200
x=20 ilość drzewek zaplanowanych na jeden dzień .

1 1 1