RYSUNKI DO ZADAŃ W ZAŁĄCZNIKU
1. Potencjał w punkcie P pola elektrostatycznego trzech ładunków punktowych q1, q2 i q3 jest równy zeru. Jeśli ładunek q2 = 2q1, to ładunek q3 spełnia równanie:
a) q3 = 3q1
b) q3 = 3q1
c) q3 = 6q1
d) q3 = -6q1

2. W którym punkcie K, L, M, czy N natężenie pola elektrostatycznego wynosi zero?

3. Jeśli wektor natężenia pola elektrostatycznego wytwarzanego przez dwa punktowe ładunki q1 i q2 jest w punkcie A skierowany jak na rysunku, to znaki tych ładunków spełniają warunki:
a) q1>0, q2<0
b) q1<0, q2>0
c) q1<0, q2<0
d) q1>0, q2>0

4. Jeżeli dwa punktowe ładunki +Q i -Q znajdujące się w ogległości R od siebie odsuniemy na odległość 2r, to siła oddziaływania elektrostatycznego:
a) wzroście 4razy
b) zmaleje 2 razy
c) wzrośnie 2razy
d) zmaleje 4 razy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:05:34+01:00
Witaj
1d) bo Vp = V1+V2+V3 gdzie V1,2,3 są potencjałami w p.P pochodzącymi od
---------------------------------ładunków q1,2,3--------q3 = n*q1
Vp = 0 = kq1/d + k*2q1/2d + k*nq1/3d....|* 3d/kq1
0 = 3 + 3 + n
n = - 6
q3 = - 6q1

2N, bo w tym obszarze na prawo od ładunku minus wektory E+ i E- są przeciwnie
skierowane, a punkty tego obszaru są bliżej mniejszego ładunku minus, a dalej
od dużego ładunku plus, co stwarza szansę zerowania E+ i E-.
Na lewo od ładunku plus wektory E też są przeciwnie skierowane, ale tam
zawsze przeważa E+. W obszarze między ładunkami wektory E zawsze się dodają.

3b) bo wtedy w p.A E2 jest skierowane do góry, a E1 do ujemnego q1 i wypad-
kowym Ew jest E.

4d) wynika ze wzoru Coulomba F = kq1q2/r2, który mówi, że F jest ODWROTNIE PRO[PORCJONALNE do r ----> r rośnie n razy----->F maleje n2 razy.

Semper in altum.........................pozdrawiam

PS. W razie watpliwości - pytaj.
1 5 1