Notatka z lekcji:
W Iw.p.n.e.Palestyna stała się jedną z rzymskich.........Zydowscy prorocy zapowiadali szybkie nadejście......,który jako wysłannik Boga miała odbudować królestwo Izraela.Część Żydów uznała, że oczekiwanym Syneb Bożym jest.......Niektórzy kapłani oraz urzędnicy nie byli jednak zadowoleni z nauk gloszonych przez proroka i przyczyniali się do skazania go na ..........
W kolejnych latach wiarę chrześcijańską rozpowszechniali uczniowie Chrystusa czyli.........Nowa religia zdobyła coraz większą popularność na terytorium Imperium Rzymskiego,m.in.dzięki działalnoiści misyjnej...........z.............
Zaczeły wówczas powstawać wspólnoty zwane kościołami, na których czele stałi................Pierwsze wieki istnienia chrześcijaństwa to czas licznych prześladowań zwolenników Jezusa.Dopiero w......r.n.e.Konstantyn Wielki nadał takie same prawa zarówno chrześcijanom ,jak i wyznawcom innych religi.Natomiast w 392r.n.e.cesarz ..................................................
uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią w państwie rzymskim.Różnice w zrozumieniu nauk Chrystusa doprowadziły do ...................wśród chrześcijan, co wpłyneło na tworzenie nowych odłamów wiary.

I z góry s0rry za tak dużo ale......ale;)
Jeszcze dwa pytania;
W którym roku został wydany zakaz przez cesarza Teodozjusza Wielkiego dotyczącego oddawania czci dawnym bogom?
W którym roku został wydany edykt przez cesarza Teodozjusza nakazującego poddanym przyjęcie chrześcijaństwa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T15:25:12+01:00
W Iw.p.n.e.Palestyna stała się jedną z rzymskich prowincji. Żydowscy prorocy zapowiadali szybkie nadejście mesjasza, który jako wysłannik Boga miał odbudować królestwo Izraela.Część Żydów uznała, że oczekiwanym Synem Bożym jest Jezus Chrystus. Niektórzy kapłani oraz urzędnicy nie byli jednak zadowoleni z nauk gloszonych przez proroka i przyczyniali się do skazania go na śmierć poprzez ukrzyżowanie, które wtedy było popularne dla przestępców.
W kolejnych latach wiarę chrześcijańską rozpowszechniali uczniowie Chrystusa czyli Apostołowie. Nowa religia zdobyła coraz większą popularność na terytorium Imperium Rzymskiego,m.in.dzięki działalnoiści misyjnej Augustyna z Hippory.
Zaczeły wówczas powstawać wspólnoty zwane kościołami, na których czele stali biskupi (biskup Rzymu - papież). Pierwsze wieki istnienia chrześcijaństwa to czas licznych prześladowań zwolenników Jezusa.Dopiero w 313 r.n.e.Konstantyn Wielki nadał takie same prawa zarówno chrześcijanom ,jak i wyznawcom innych religi.Natomiast w 392r.n.e.cesarz .Teodozjusz Wielki (dokładnie to było w 380 roku, a nie 392)uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią w państwie rzymskim.Różnice w zrozumieniu nauk Chrystusa doprowadziły do podziałów (schizm) wśród chrześcijan, co wpłyneło na tworzenie nowych odłamów wiary.
32 4 32