Zad 1.
Samochód poruszający się z prędkością 20 m/s zaczął zwalniać ze stałym opóźnieniem 0,5 m/s². Po upływie czasu równego 10 s. miał on prędkość:
a) 2 m/s b) 5 m/s c) 10 m/s d) 15 m/s
( proszę z obliczeniami )

zad 2.
Samochód poruszający się z prędkością 72 km/h podczas hamowania ma średnie opóźnienie ruchu równe 2,5 m/s². Ile wynosił czas hamowania do zatrzymania się samochodu? Ile wynosiła droga hamowania samochodu?

Z góry dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

2009-10-28T21:44:06+01:00
Zad 1.
a- przyspieszenie
Vo - predkosc poczatkowa
V - predkosc koncowa
Δt - przyrost przyspieszenia

A = (Vo-V)/Δt
0,5=(20 - V)/10
5= 20 - V
V=15 m/s

zad. 2
Vo= 72 km/h = 20m/s
V= 0
a= 2,5 m/s²

a=ΔV /Δt
2,5=20/t
t=20/2,5
t=8s

s= ½a×t²
s= ½ × 2,5 × 8²
s= ½ × 160
s=80m

Pozdrawiam :)