1.Wyrażenia arytmetyczne:
a) 11-3+72:(-8) = ?
b) - ⅚ - ⅘ × 2½ = ?
2. Lekcja w szkole trwa 45 minut. Jaki to procent godziny ?
3. Z naczynia z wodą wyparowało 15% wody. Ile wody było początkowo w naczyniu, jeżeli pozostało 34 litry ?
4. Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartość wyrażenia:
a) 2(a-3+c) + 3(2a-c) dla a= 2 i c = 3
5. Suma dwóch liczb wynosi 148. Wiemy, że jedna jest większa o 14 od drugiej. Jakie to liczby ?
6. Za 5kg jabłek 3kg grudzek zapłacono 14zł. Cena 1kg jabłek stanowi 80% ceny 1kg gruszek. Oblicz cene jabłek i gruszek.
7. Zapisz bez użycia nawiasów i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a) (4x-8)+(7x+5)
b) (4x+8)-(7x-2)
c) 4(3-2x)-2(3x+2)-(2x-4)
8. Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej:
a) 2 340 000
b) 0,00015
9. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka:
a)pierwiastek z 12
b) pierwiastek 3 stopnia z 16


Z góry dzięki za obliczenia !!! ;)))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T15:30:52+01:00
Zad 1
a) 11-3+72:(-8) = 8 - 9=-1
b) - ⅚ - ⅘ × 2½ = -25/30 -4/5 *2i1/2 = -5/6 - 4/5*5/2 = -5/6-2=-2i5/6
zad 2
60 min-100%
45min - x

x= 45*100/60 = 4500*60=75%

zad 3
100%-x
85% - 34litry
x= 34*100/85
x= 3400/85
x=40
w naczyniu bylo 40 litrow

zad 4
a) 2(a-3+c) + 3(2a-c) dla a= 2 i c = 3
a) 2(a-3+c) + 3(2a-c) = 2a-6+2c+6a-3c = 8a-c-6 =( 8*2) - (3*3) -6 = 16 - 9 - 6 = 16-15=1

zad 5
x-pierwsza liczba
x+14 - druga liczbna

x+x+14 = 148
2x= 148 - 14
2x=134/:2
x=67
x+14=81
a wiec te liczby to 67 i 81

zad 6
x-cena jablek
y- cena gruszek

5x+3y=14
x=0,8y/ *10

5x+3y=14/*-2
10x-8y=0

-10x-6y=-28
10x-8y=0

-14y=-28 /:-14
y= 2

x= 0,8*2
x=1,6

1kg gruszek kosztowal 2 zł a jabłek 1,6 zł

zad 7

a) (4x-8)+(7x+5)= 4x-8+7x+5= 11x-3
b) (4x+8)-(7x-2)= 4x+8-7x+2= -3x+10
c) 4(3-2x)-2(3x+2)-(2x-4)= 12-8x-6x-4-2x+4= -16x+12

zad 8
a) 2 340 000 = 2,34 * 10^6
b) 0,00015= 1,5 *10^4

zad 9
a)pierwiastek z 12= 2 pierwiastki z 3
b) pierwiastek 3 stopnia z 16= 2 pierwiastki z 2 trzeciego stopnia
licze na naj;]
2 5 2
2010-03-24T15:44:36+01:00
1.
a) -1
b)-17/6

2.
45m-x%
60m-100%
x=75%

3.
100%-x
85%-34l
x= 34*100/85
x= 3400/85
x=40
w naczyniu było 40 litrów

4.
2(a-3+c) + 3(2a-c) dla a= 2 i c = 3
2a-6+2c+6a-3c=8a-c-6=8*2-3-6=16-9=7

5.
x-pierwsza liczba
y-druga liczba
x+y=148
x+(x+14)=148
2x=148-14
2x=134
x=67
y=x+14=67+14=81
są to liczby 67 i 81

6.
x-cena jabłek
y-cena gruszek

5x+3y=14
x=0,8y/ *10
5x+3y=14/*-2
10x-8y=0
-10x-6y=-28
10x-8y=0
-14y=-28 /:-14
y= 2

x= 0,8*2
x=1,6

1kg gruszek kosztował 2 zł a jabłek 1,6 zł

7.
a)(4x-8)+(7x+5)=4x-8+7x+5=11x-3
b) (4x+8)-(7x-2)=4x+8-7x+2=-3x+10
c) 4(3-2x)-2(3x+2)-(2x-4)=12-8x-6x-4-2x+4=-16x+12

8.
a) 2,34*10⁶
b) 15*10⁻5

9.
a) √12=√4*3=2√3
b) ³√8*2=³√2³*2=2³√2
1 5 1