Odpowiedzi

2010-03-24T15:21:16+01:00
Idcie w pokopju chrystusa
1 1 1
2010-03-24T15:23:02+01:00
Znak pokoju-- znak przekazywany podczas liturgii eucharystycznej w czasie Mszy Świętej. Nie jest on obowiązkową częścią Mszy


To było w internecie może się przeda:
W polskich kościołach przyjmuje on najczęściej formę skłonienia głową lub podania ręki. W liturgii w mniejszych wspólnotach lub pomiędzy kapłanami przekazywany jest w formie starożytnej, tradycyjnie przekazywanej od czasów pierwotnych chrześcijan: jednokrotnego pocałunku w obydwa policzki. Św. Paweł w 2. liście do Koryntian napisał: "Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem!" Obecnie powszechną praktyką jest wypowiedzenie podczas przekazywania znaku słów: "Pokój Pański niech zawsze będzie z tobą" lub "Pokój z tobą", zgodnie z przepisami liturgicznymi Co istotne, aneks polskiego Episkopatu do OWMR odradza stosowania formy "Pokój wam wszystkim".

Istnieje także kapłański znak pokoju, symbolizujący znak pocałunku: kapłani chwytają siebie za łokcie i skłaniają głową. Ten znak był stosowany również przed reformą liturgiczną Pawła VI w zgromadzeniach zakonnych podczas Mszy konwentualnych.
1 5 1
2010-03-24T16:16:33+01:00
Pozdrawiają się na wzajem