Zaznacz prawidłową odpowiedź:
1.Wojewoda jest przedstawicielem:
a-sejmu
b- premiera
c-sejmiku wojewódzkiego
d-rady powiatu
2.Jakimi sprawami nie może zajmować się samorząd lokalny:
a-oświata i służbą zdrowia
b-pomocą społeczną i gospodarka gruntami
c-ustalaniem kursu złotego
d-kulturą i ochroną środowiska
3.Czego nie można załatwić w urzędzie gminy:
a-opłacić podatków od nieruchomości
b-uzyskać zgodę na budowę domu
c-zmienić nazwiska
d-uzyskać dowodu osobistego
4.Prowadzenie i utrzymanie szkół średnich należy do obowiązków:
a-Ministerstwa Edukacji Narodowej
b-samorządu gminnego
c-samorządu powiatowego
d-samorządu wojewódzkiego
5.Zasada pomocniczości(subsydiarność) polega na tym, że:
a-pomocą społeczną są obcięci wszyscy mieszkańcy gminy
b-państwo powinno realizować wyłącznie te zadania, z którymi nie mogą poradzić sobie samorządy lokalne.
PILNE!! KTO PIERWSZY DAM NAJ :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T16:32:14+01:00