Na wadzę laboratoryjnej zważono pustą menzurkę. Jej masa wynosi 0,25 kg. Do menzurki wlano 150 cm ³ cieczy i ponownie menzurkę zważono. Teraz masa jest równa 0,388 kg.

• Oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki.
• Na podstawie tabeli gestości cieczy sprawdź, jaka to mogła być ciecz.


; ))

1

Odpowiedzi

2009-10-28T21:57:29+01:00
Dane:
Mm (Masa menzurki) = 0,250 kg
Mms (Masa menzurki z substancją) = 0,388
Vs (objętość cieczy) = 150 cm3 = 0,00015m3

Szukane:
Ms (masa substancji) = ?
D (gęstość) = ?

Wzory:
Ms = Mms-Mm
D = Ms\V

Ms = 0,388-0,250 = 0,138 [g]
D = 0,138\0,00015 = 920 [kg/m3]

Ciecz ta to tłuszcz, którego gęstość wynosi 920 - 940 kg/m3
1 1 1