Napisz list oficjalny na jeden z zaproponowanych tematów:
-Zgłoszenie szkoły do konkursu na najładniejszą szkołę w mieście, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
-Podziękowanie za udostępnienie sali na próby zaspołu muzycznego, skierowane do dyrektora szkoły.
-Prośba do władz miasta o pomoc w organizacji zbiórki pieniędzy na leczenie chorej koleżanki.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T15:50:10+01:00
Twoje imię i nazwisko Miejscowość, data
Twój adres

Szanowna Pani Dyrektor
(Imię i nazwisko dyrektorki)
(nazwa szkoły)


Szanowna Pani Dyrektor
W imieniu zespołu muzycznego, pragnę gorąco podziękować za udostępnienie nam sali na próby. Dzięki Pani możemy rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.
12 3 12