Odpowiedzi

2010-03-24T15:27:27+01:00
U roślin jednoliściennych nie występuje przyrost na grubość (brak działalności merystemów bocznych). Więc u ogromnej większości tych roślin występuje tylko budowa pierwotna. Przyrost wtórny ma miejsce w nielicznych przypadkach, np. u drzewiastych rodzajów Dracaena lub Yucca, i rożni się znacznie od przyrostu wtórnego typowego dla roślin nagozalążkowych lub dwuliścienny . Wiązki przewodzące u jednoliściennych, są w formie zamkniętej (wiązki kolateralne zamknięte – bez kambium wewnątrzwiązkowego) nie układają się w postaci regularnego, pojedynczego cylindra. Po wewnętrznej stronie tego kambium (powstałe z pierwotnego płaszcza merystematycznego) znajdują się wiązki przewodzące, a po stronie zewnętrznej pewna ilość miękiszu zasadniczego. Kambium odkłada nowe komórki, głownie do środka. Różnicują się one w nowe zamknięte wiązki łykodrzewne i otaczający je miękisz. Na zewnątrz kambium odkłada tylko nieliczne pochodne różnicujące się wyłącznie w komórki miękiszowe.
2 3 2
2010-03-24T15:29:27+01:00
Drewno i yko chyba ale nie jestem pewna ;)
1 1 1
2010-03-24T15:30:19+01:00
Podstawą wzrostu i rozwoju rośliny są:
Podziały komórek (wzrost embrionalny)
Wydłużanie komórek (wzrost elongacyjny)
Różnicowanie komórek (rozwój komórek)
1 5 1