Odpowiedzi

2010-03-24T15:31:36+01:00
DEMOKRACJA jest to ludowładztwo, forma rządów, w której władza państwowa należy do ludu. Termin ten został wprowadzony przez Greków i upowszechniony przez Dekoryta, Platona i Arystotelesa.

3 ZNACZENIA DEMOKRACJI:
-> władza ludu, społeczeństwa
->forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne, zapewniające im udział w sprawowaniu władzy
-> synonim samych praw i swobód obywatelskich

HISTORYCZNIE ZNANYMI FORMAMI DEMOKRACJI SĄ:
a) demokracja antyczna- ustrój polityczny miast-państw starożytnej Grecji i republiki Rzymu
b) demokracja bezpośrednia- forma rządów polegająca na wykonywaniu władzy państwowej przez ogół obywateli. Instytucjami demokracji bezpośredniej są: głosowanie, veto ludowe, inicjatywa ludowa, publiczna dyskusja nad projektem ustawy
c) demokracja pośrednia- forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy państwowej przez organy przedstawicielskie
d) demokracja ludowa- nazwa ustroju państw Europy po II wojnie światowej oparta na władzy klasy robotniczej