Odpowiedzi

2009-10-28T21:32:41+01:00
Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 300cm sześciennych

50-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3g/cm

sześcienny, aby otrzymać roztwór 68-procentowy.

Dane :

Cp1 = 50 %

V1 = 300 cm3

d1 = 1,3 g/cm3

Cp2 = 68 %

MH2O = ?

1. Obliczamy masę roztworu 50 % - m1

d = m/v
m1 = d 1x V1
m1 = 300 cm3 x 1,3 g/cm3 = 390 g

2. Obliczamy mase substancji

Cp 1 = ms x 100%/m1
ms = Cp x m1/100%

ms = 50 % x 390 g/100%

ms = 195 g

3. Obliczamy masę roztworu 68 %- m2

Cp2 = ms x 100% / m2

m2 = ms x 100%/Cp2

m2 = 195 x 100%/ 68%

m2 = 286,7 g – masa roztworu 68%

mH2O = m1 –m2

mH2O = 390 – 286,7 = 104 g
34 4 34