Kto mi napisze jak jest po niemiecku ? I przetłumaczy jak się to czyta??
1.wstań
2.idź do tablicy
3.napisz na niej niemiecki
4.zmaż tablice
5.idź umyć ręce
5.wytrzyj ręce
6.biegaj
7.skacz
8.zaśpiewaj
9.otwórz drzwi
10.zamknij drzwi
11.usadź

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T15:38:31+01:00
1. Ich stehe auf
2. Ich gehe an die Tafel
3. Ich schreibe, um ihr Deutsch
4 you. Obliterate Boards
5. Sie gehen die Hände waschen
5. Sie trocknen Sie Ihre Hände
6 Sie. Run
7. Sie springen
8. Sie singen
9. Sie öffnen die Tür
10. Sie schließen die Tür
11. Sie sitzen
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T15:41:46+01:00
1.steh auf
2.geh zu der Taffel
3.schreib auf sie deutsch
4.reinige die Taffel
5.geh die Hände waschen
5.wisch die Hände
6.lauf
7.spring
8.sing
9.öffne die Tür
10.schließ die Tür
11.sitz
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T15:43:14+01:00
1.wstań- Aufsteig (aufsztejg)
2.idź do tablicy- Gehen Sie an die Tafel (gejen zi an di tafel)
3.napisz na niej niemiecki- schreiben, um ihr Deutsch (szrajben, um ir dojcz)
4.zmaż tablice- verwischen Array (werwiszen arraj)
5.idź umyć ręce- gehen die Hände waschen(gejen di hande waszen)
5.wytrzyj ręce- Ihre Hände trocken (ire hande troken)
6.biegaj- laufen (lałfen)
7.skacz- Sprung (szprung)
8.zaśpiewaj- Singen (zingen)
9.otwórz drzwi- Öffnen Sie die Tür (yfnen si di tyr)
10.zamknij drzwi- schließen Sie die Tür (szlisen si di tyr)
11.usadź, usiądź- sitzen (zitzen)