Odpowiedzi

2009-10-28T21:53:55+01:00
1.po prostu jeden z aniołów Boga, który zgrzeszył pychą (pycha - pierwszy grzech), bo chodz dostał tak wiele od Boga (był i jest najinteligentniejszym aniołem), to jednak nie chciał mu służyć, tak jak został do tego powołany, lecz chciał rządzić. Został więc przeklęty a Michał arachanioł strącił go do piekła.
2.Kiedy pierwsi ludzie nie byli posłuszni i zerwali owoc z drzewa prawdy.
3. nierozumiem.
4.Motywy cierpienia w Ks. Hioba
Hiob był sprawiedliwym i bogobojnym człowiekiem. Miał siedmiu synów i trzy córki, a także wielki majątek. Szatan powiedział jednak Bogu, że gdyby Hiob stracił majątek, wtedy zacząłby złorzeczyć Bogu. Bóg postanowił sprawdzić Hioba. Pozwolił, by wrogowie zagarnęli jego dobra i zabili dzieci. Jednak Hiob nie zwrócił się przeciw Bogu i nie oskarżał go o nieszczęścia. Wtedy szatan powiedział, że Hiob na pewno przeklinałby Boga, gdyby ciężko zachorował. Wtedy Hiob zapadł na trąd. Nadal jednak nie złorzeczył Bogu. Po tej próbie Bóg przywrócił Hiobowi dawny stan, oddał majątek w dwójnasób i obdarzył siedmioma synami i trzema córkami.
Księga ta jest przykładem teodycei biblijnej. Teodycea to koncepcja filozoficzna usiłująca tłumaczyć pochodzenie zła w świecie stworzonym przez doskonałego i dobrego Boga. Przyjaciele, z którymi Hiob dyskutuje, uznają, że cierpienie człowieka jest karą za grzechy. Nawet wtedy, gdy jest to trudne do zrozumienia, bo człowiek żył z pozoru pobożnie. Hiob nie uznaje takiego stanowiska. według niego cierpieć mogą również niewinni ludzie, gdyż plany Boże są trudne do odgadnięcia. Dobre czyny są nagradzane, a złe karane nie w życiu doczesnym, ale dopiero po śmierci. Cierpienie może ukształtować człowieka. Hiob jest symbolem wiary w sprawiedliwość Boga nawet w najtrudniejszym położeniu.
5,Biblia posługuje się jezykiem symboli i przenosni aby była bardziej zrozumiała dla prostych ludzi. tak jak Jezus dużo opowiadał wykorzystując przypowieści .
  • Użytkownik Zadane
2009-10-28T21:55:45+01:00
1. Dlatego, iż myśleli, że są od Niego mądrzejsi i pokonają go podstępem.

2. Zło wkroczyło wtedy, gdy Ewa zerwała jabłko z Zakazanego Drzewa.

3. Dlatego, iż pierwsi ludzie nie byli posłuszni Bogu, zostają skuszonymi przez podstępnego szatana. Przez to Najwyższy wypędził ich z Raju i skazał na choroby, cierpienia i śmierć.

4. Hiob był sprawiedliwym i bogatym człowiekiem. Miał siedmiu synów i trzy córki, a także wielki majątek. Szatan powiedział jednak Bogu, że gdyby Hiob stracił majątek, wtedy zacząłby złorzeczyć Bogu. Bóg postanowił sprawdzić Hioba. Pozwolił, by wrogowie zagarnęli jego dobra i zabili dzieci. Jednak Hiob nie zwrócił się przeciw Bogu i nie oskarżał go o nieszczęścia. Wtedy szatan powiedział, że Hiob na pewno przeklinałby Boga, gdyby ciężko zachorował. Wtedy Hiob zapadł na trąd. Nadal jednak nie złorzeczył Bogu. Po tej próbie Bóg przywrócił Hiobowi dawny stan, oddał majątek w dwójnasób i obdarzył siedmioma synami i trzema córkami.
Hiob jest symbolem wiary w sprawiedliwość Boga, nawet w najtrudniejszym położeniu.

5. Dlatego, by objaśnić zjawiska, których nie da się prosto wytłumaczyć.

;D
2009-10-28T21:58:30+01:00
1.Czemu aniołowie zbuntowali się wobec Boga?
Bunt aniołów Zapoczontkował Lucyfer - niosący światło jeden z największych rangą aniołów w niebie, ponieważ chciał być na równi z Bogiem a nawte zająć Jego miejsce poprzez swoją pychę i dumę
2.W którym momencie zło wkroczyło w świat materii?
W momencie skosztowania owocu z drzewa poznania dobra i zła
3.Dlaczego śmierć?
Dlaczego śmierć jest karą za grzech ?
W celu przestrogi ludzi przed grzeszeniem.
4.Historia Hioba
Hiob był bardzo bogatym, bogobojnym, człowiekiem.
Na niego osobie odbył się zakład pomiędzy Bogiem a szatanem.
Hiob mimo prób ufał Bogu za co Bóg wynagrodził mu jego cierpienia
5.Dlaczego Biblia posługuje się językiem symboli?
Ponieważ nie wszystkie jej tajemnice miały być odsłonięte za jednym zamachem - w jednakowym czasie, dlatego Pan Bóg decyduje kiedy i kto zrozumie, dany symbol - fragment w należytym kontekście. Dlatego np. Dawniej nie rozumiano symboliki zwierzą z ks. Daniela a nadszedł czas że nagle zrozumiano