Sporządź roztwór H2O2 o stężeniu procentowym P=2% mając do dyspozycji roztwór o stężeniu P1=5% i objętości V1=100 cm3. Obliczyć objętość wody potrzebną do rozcieńczenia podanego roztworu. Obliczyć objętość roztworu po rozcieńczeniu.

Gęstości roztworu H202
2%- 1005,8
4%- 1013,1
6%- 1020,4

1

Odpowiedzi

2009-10-28T22:10:51+01:00
Cp1=2%
cp=5%
V=100 cm3=0,1dm3
wzór na obliczenie gestości roztworu 5%
d5%=d4%+[(d6%-d4%)/2]
d5%=1013,1+[(1020,4 - 1013,1)/2]
d5%=1016,75 g/dm3

mr=V*d5%
mr=0,1 * 1016,75=101,675 g

Liczymy rozcieńczenia metoda krzyża i otrzymamy stosunek wagowy roztworu 5% do roztworu 0%, czyli wody

5% 2-0=2
2%
0% 5-2=3

2/3 - to jest stosunek wagowy roztworów( 5% do wody czyli roztwou 0%)

2/3=101,675/x
2x=305,025
x=152,5125 g wody musimy dodac
dw= 1000 g/dm3
Vw= mw / dw
Vw= 152,5125/1000
Vw= 0,01525125≈0,015dm3=15 cm3
objetosc roztworu 2% obliczymy dodajac Vw do pocztakowej objetosci roztwou 5%
V2%=Vw+V5%
V2%=0,015+0,1=0,115 dm3= 115 cm3
1 5 1