Witam, mam do was zadanko z chemii. To zadanie z obliczeń molowych a ja ni w ząb nie wiem jak to rozwiązać.Proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie co się z czego bierze.
Oblicz:
a)masę jednego atomu fosforu
b)masę dziesięciu atomów litu
c)liczbę atomów w 10g magnezu
d)liczbę atomów i cząsteczek w 8g cząsteczkowego tlenu
Z góry dziękuję za rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T15:50:14+01:00
Zad.1
a) masę jednego atomu fosforu
M=31 g/mol
Odczytujesz z układu okresowego masę atomową fosforu.I wynosi ona 31u.I te 3 unitów zamieniasz na 31 gram/mol.Tak mi baba z chemii tłumaczyła.
b) masę dziesięciu atomów litu
M(Li)= 7 g/mol
1 -- 7g
10--x
x=70g
Z proporcji układamy,że 1 atom litu ma 7 gram,a masa dziesięciu wynosi x,bo oto nas pytają w zadaniu.

c) liczbę atomów w 10 g magnezu

M(Mg)= 24 g/mol
1mol----24g
6,02*10²³--24g
x----------10g
x=10g * 6,02*10²³ / 24g= 2,5 * 10²³

1 mol Magnezu ma 24 gramy.A wiemy też że 1 mol wynosi 6,02*10 do potęgi 23.To układamy proporcje.6,02*10 do potęgi 23 to 24g(to prawie to samo jak 1mol-24 gram,ale jeżeli pytają nas np.ile atomów,lub ile cząsteczek to stosujemy takie zapisy).I wracamy do proporcji a pytają nas ile atomów czyli x to 10 gram.I taki jest wynik.
d) liczbę atomów i cząsteczek w 8 g cząsteczkowego tlenu

M(O₂)= 2*16=32 g/mol

1 mol - ---32g
x moli ---- 8g
x= 8*1/32 = 0,25 mola

1 mol - 6,02 *10²³ atomów
0,25 mola - x
x= 0,25 *6,02 *10²³ /1mol= 1,505 * 10²³atomów =>, że cząsteczek jest 3,01 * 10²³ (ponieważ cząsteczek jest 2 razy więcej inż atomów).

Mam nadzieje,że pomogłem.