Odpowiedzi

2010-03-24T15:49:33+01:00
Odp.
Substancje jonowe to takie substancje ,które zawierają wiązanie jonowe:
-chlorek sodu NaCl;
-siarczek magnezu MgS;
-fluorek cezu CsF;
-jodek potasu KI.
Substancje kowalencyjne zawierają wiązanie kowalencyjne(atomowe) np.
-dwuatomowa cząsteczka wodoru H2;
-dwuatomowa czasteczka tlenu O2;
-dwuatomowa cząsteczka chloru Cl2.